Het bezoeken van deze website houdt niet in dat de gebruiker verplicht is om informatie te verstrekken. In het geval dat de gebruiker persoonlijke informatie verstrekt, zullen de gegevens die op deze website worden verzameld te allen tijde eerlijk en rechtmatig worden behandeld, met inachtneming van de principes en rechten die zijn vastgelegd in de wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en andere uitvoeringsvoorschriften.


Informatie voor gebruikers


- Sectie "Nieuwe klant"
Overeenkomstig de wet 15/1999 van 13 december 1999, Bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens door het invullen van de formulieren worden opgenomen en verwerkt in de bestanden NavionTruck World Media SL CIF B04828885 (hierna NAVIONTRUCK).


Het hoofddoel van dit bestand is het beheer van de geregistreerde gebruikers op onze website, evenals het versturen van reclame voor producten en diensten die door NAVIONTRUCK op de markt worden gebracht of voor het versturen van reclame, kortingen en promoties van producten en diensten van andere entiteiten. De mechanismen voor het versturen van reclame worden gedefinieerd door NAVIONTRUCK, dat wil zeggen: instant messaging (WhatsApp), e-mail, gedrukte reclame of andere wettelijk toegestane reclamemiddelen.


Als u dit soort reclame niet wilt ontvangen, moet u het vakje dat in het formulier "gegevensbescherming" verschijnt niet aanvinken.


NAVIONTRUCK verzekert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze in geen geval zullen worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. Wij zullen alleen die gegevens opvragen die nodig zijn voor het verlenen van de vereiste dienst en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.


- Sectie "Kopen"
Overeenkomstig de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999, bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat, door het invullen van de formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en behandeld in de bestanden van NAVIONTRUCK.


Het hoofddoel van dit bestand is het onderhouden van de contractuele relatie met onze klanten, het vergemakkelijken van de verwerking van bestellingen, statistische studies, alsook het verzenden van reclame voor producten en diensten die door NAVIONTRUCK op de markt worden gebracht of het versturen van reclame, kortingen en promoties van producten.


Ter gelegenheid van de aankoop kunnen uw gegevens aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:
- Banken om aankopen met een kaart te betalen.
- Aan het kantoor van consumenten en gebruikers in geval van een claim.
- Aan fabrikanten, technische diensten en/of groothandelaren in het geval van garanties of reparaties. Aan die transportbedrijven die verantwoordelijk kunnen zijn voor het verzenden van de corresponderende bestellingen naar klanten. Deze geadresseerden kunnen zich zowel binnen als buiten het Spaanse grondgebied bevinden, afhankelijk van het gekochte product en/of de gekochte dienst.
- In wettelijk vastgestelde gevallen, zoals het geval is bij de veiligheidstroepen en het veiligheidskorps.


NAVIONTRUCK verzekert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze in geen geval zullen worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze klanten. Wij zullen alleen die gegevens opvragen die nodig zijn voor het verlenen van de vereiste dienst en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.- Biedt bulletin sectie "Biedt bulletin" aan
In overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de verstrekte e-mail zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van NAVIONTRUCK om het bulletin van aanbiedingen te versturen. Dit bulletin is uitsluitend informatief. De persoonsgegevens worden door NAVIONTRUCK gebruikt in overeenstemming met de eisen van de wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
- Marketing acties. In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u mee dat de gegevens die u bij uw deelname aan de verschillende marketingactiviteiten hebt verstrekt, zullen worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van NAVIONTRUCK met het oog op deelname aan specifieke promotieacties. Bovendien kan NAVIONTRUCK deze gegevens gebruiken om u te informeren over toekomstige promoties, aanbiedingen en andere commerciële acties. De persoonsgegevens worden door NAVIONTRUCK gebruikt in overeenstemming met de eisen van de wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
- Sectie "NAVIONTRUCK Contactformulier en ondersteuningscentrum".
In overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de verstrekte e-mail zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van NAVIONTRUCK om het supportcentrum NAVIONTRUCK en het contact met de klant te beheren.


Toegestaan


Door het versturen van de formulieren begrijpen wij dat de gebruiker zijn toestemming geeft voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de in elk van de formulieren vermelde doeleinden. NAVIONTRUCK zal de gegevens niet aan derden doorgeven, behalve in de gevallen die wettelijk zijn vastgesteld of door de geïnteresseerde partij zijn goedgekeurd. NAVIONTRUCK deelt aan de houders van de gegevens mee dat zij voornemens is hen commerciële mededelingen te sturen via e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel. De houders verklaren eveneens dat zij van dit voornemen op de hoogte zijn en geven hun uitdrukkelijke toestemming voor de ontvangst van de bovengenoemde mededelingen. De hier gegeven toestemming van de houder voor de mededeling van gegevens aan derden kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden herroepen.


Rechten van belanghebbenden


Geïnteresseerden kunnen hun ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en verzet) met betrekking tot hun persoonlijke gegevens uitoefenen door een fotokopie van hun identiteitskaart te schrijven en bij te voegen op het adres Calle Salzillo 9, 1º E 04740 Roquetas de mar, via onze e-mail info@naviontruck.com.


Kwaliteit van de gegevens


De gebruiker moet de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van de van hem verzamelde persoonlijke gegevens garanderen.


Bescherming van minderjarigen


Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van minderjarigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/juridische voogd om de privacy van minderjarigen te waarborgen en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van het kind.


Sociale netwerken


Via onze website heeft u toegang tot de sociale netwerken Facebook, Twitter of YouTube die voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Dit zijn websites waar de gebruiker zich kan registreren en ons gratis kan volgen. In deze sociale netwerken zullen de gebruikers op de hoogte zijn van onze activiteiten, meningen, toegang tot foto's en video's en onze activiteiten. Gebruikers van deze sociale netwerken dienen zich ervan bewust te zijn dat deze site onafhankelijk is van de website www.naviontruck.es en open is, d.w.z. zichtbaar is voor alle gebruikers, en het privacybeleid dat van toepassing is op deze inhoud is dat van Facebook, Twitter of YouTube. NAVIONTRUCK bezit geen sociale netwerken.


Verzamelde informatie gericht op webverbeteringen


Om onze diensten en online winkelen te verbeteren analyseren we het NAVIONTRUCK-portaal en de correcte navigatie van de gebruiker. Deze informatie is vertrouwelijk en zal alleen worden gebruikt om de veiligheid en de werking van onze online winkel te verbeteren.